1. Start
  2. Aktualności

Aktualności

Ogarniaj prawa człowieka – online i offline

Szukamy osoby na stanowisko współkoordynatorki organizacyjnej do projektu “Nowe drogi dla praw człowieka – online i offline” Wierzymy, że prawa człowieka i edukacja antydyskryminacyjna są fundamentami budowania przyjaznej przyszłości dla wszystkich. Nasz projekt kierujemy głównie do osób z grup większościowych, mających wpływ na światopogląd młodzieży i osób dorosłych, a więc: aktywistów i aktywistek, osób zatrudnionych w edukacji i kulturze oraz instytucjach publicznych, urzędach, osób publikujących…
Ogólnie

Praca i przygoda w 9dwunastych

Szukamy dwóch osób na stanowisko opiekuna / opiekunki do wspólnej pracy z dwiema grupami młodzieżowymi w Akademii Mistrzostwa Społecznego.  Akademia Mistrzostwa Społecznego (AMS) to program wszechstronnego rozwoju osobistego i obywatelskiego dla młodych ludzi w wieku 16 – 24 lata. Mile widziane i szczególnie zachęcane do udziału są w nim osoby ze szkół technicznych i zawodowych, do których w mniejszym stopniu kierowana jest taka oferta, a także z rodzin mniej…
Ogólnie

W Różnorodności siła! 2020: Nabór uzupełniający – Wyniki

Dnia 30 września 2020 r. Zarząd 9dwunastych podjął uchwałę dotyczącą przyznania dotacji w ramach naboru uzupełniającego konkursu dotacyjnego w Programie wzmacniania lokalnego aktywizmu „W Różnorodności siła!” 2020. Nabór był prowadzony w trybie ciągłym, składane wnioski były oceniane na bieżąco, wnioski spełniające warunki formalne i merytoryczne były wskazywane do dofinansowania. Zgodnie z Regulaminem prac komisji konkursowej dofinansowanie mogły otrzymać projekty,…
Ogólnie

W Różnorodności siła! 2020: Nabór uzupełniający

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM WNIOSKÓW O DOTACJE Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o dotacje dla działań realizowanych na trenie województwa podlaskiego, które będą przyczyniały się do rozwoju dialogu międzykulturowego, kształtowania otwartych postaw wobec różnorodności społecznej, rozwoju świadomości obywatelskiej i społecznej na temat demokracji włączającej mniejszości, promowania równości płci a także promowania wiedzy na temat praw człowieka i ich praktycznego zastosowania. Operatorką programu…
Ogólnie

W Różnorodności siła! 2020: Wyniki

Dnia 30 sierpnia 2020 r. Zarząd 9dwunastych podjął uchwałę dotyczącą przyznania dotacji w ramach konkursu dotacyjnego w Programie wzmacniania lokalnego aktywizmu „W Różnorodności siła!” 2020. Zgodnie z Regulaminem prac komisji konkursowej dofinansowanie mogły otrzymać projekty, które pozytywnie przeszły proces oceny formalnej oraz ewentualnych uzupełnień, a w wyniku oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 2 pozytywne rekomendacje ekspertek (z 3 możliwych do uzyskania)…
Ogólnie

Powraca program „W Różnorodności siła!”

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJE Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie realizowanych na trenie województwa podlaskiego, które będą przyczyniały się do rozwoju dialogu międzykulturowego, kształtowania otwartych postaw wobec różnorodności społecznej, rozwoju świadomości obywatelskiej i społecznej na temat demokracji włączającej mniejszości, promowania równości płci a także promowania wiedzy na temat praw człowieka i ich praktycznego zastosowania. Operatorką programu jest stowarzyszenie 9dwunastych. Program…
Ogólnie

100lat 100lat! 100 tysięcy! Społecznościowe urodziny 9dwunastych

100 lat 100 lat 100 tysięcy! Wspieraj z nami różnorodną i bezpieczną przestrzeń dla wszystkich! ??? Zapraszamy na wspólne świętowanie 10 lat działalności stowarzyszenia 9dwunastych. Świętować będziemy 2 dni: od piątku wieczorem do soboty wieczorem. Bo jak się bawić, to cały łikend! I chcemy mieć jak najwięcej możliwości, by się spotkać. Przez te 10 lat przeszłyśmy-liśmy drogę wielu przemian: zespołowych, działaniowych…
Ogólnie

W Różnorodności siła! 2018: Wyniki drugiego naboru

Dnia 30 sierpnia 2018 r. Zarząd 9dwunastych podjął uchwałę dotyczącą przyznania dotacji na miniprojekty w ramach drugiego naboru wniosków w Programie wzmacniania działań obywatelskich „W Różnorodności siła!” 2018. Zgodnie z Regulaminem prac komisji konkursowej dofinansowanie mogły otrzymać projekty, które pozytywnie przeszły proces oceny formalnej oraz ewentualnych uzupełnień, a w wyniku oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 2 pozytywne rekomendacje ekspertek (z 3…
Ogólnie

W Różnorodności siła! Drugi nabór wniosków o dofinansowanie mini-projektów

Zarząd 9dwunastych serdecznie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie miniprojektów realizowanych na trenie województwa podlaskiego, które będą przyczyniały się do rozwoju dialogu międzykulturowego, kształtowania otwartych postaw wobec różnorodności społecznej, rozwoju świadomości obywatelskiej i społecznej na temat demokracji a także promowania wiedzy na temat praw człowieka i ich praktycznego zastosowania. Środki przekazywane w ramach konkursu pochodzą z budżetu Województwa Podlaskiego. Miniprojekty mogą…
Ogólnie

Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej – wspominając, rozwijając, testując

PROJEKT EUROPEJSKI CELEM WYMIANY DOBREJ PRAKTYKI „Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej” to nowy, międzynarodowy projekt stowarzyszenia 9dwunastych, realizowany w odpowiedzi na współczesne procesy migracyjne. We współpracy z organizacjami partnerskimi z: Polski, Niemiec, Rumunii i Austrii analizujemy aspekty warunkujące wzmocnienie postaw na rzecz akceptacji, przezwyciężania uprzedzeń, wzajemnego porozumienia i budowania odpowiednich form współpracy w tym zakresie. W tym celu w każdym kraju partnerskim…
Ogólnie
Accessibility
Skip to content