1. Start
  2. Ogólnie
  3. W Różnorodności siła! 2020: Wyniki

W Różnorodności siła! 2020: Wyniki

Kategoria: Ogólnie

Dnia 30 sierpnia 2020 r. Zarząd 9dwunastych podjął uchwałę dotyczącą przyznania dotacji w ramach konkursu dotacyjnego w Programie wzmacniania lokalnego aktywizmu „W Różnorodności siła!” 2020. Zgodnie z Regulaminem prac komisji konkursowej dofinansowanie mogły otrzymać projekty, które pozytywnie przeszły proces oceny formalnej oraz ewentualnych uzupełnień, a w wyniku oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 2 pozytywne rekomendacje ekspertek (z 3 możliwych do uzyskania) oraz przynajmniej połowę możliwych do zdobycia punktów (czyli przynajmniej 30 punktów z 60 możliwych do zdobycia).

W zakończonym naborze wniosków w ramach programu „W Różnorodności siła!” 2020 w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wpłynęło 10 wniosków o dotacje, dodatkowo 1 wniosek został złożony po terminie i w związku z tym nie podlegał ocenie. 10 złożonych w terminie wniosków pozytywnie przeszło proces oceny formalnej oraz uzupełnień formalnych, 7 z nich otrzymało dofinansowanie.

Zestawienie wniosków dofinansowanych i niedofinansowanych sporządzone na podstawie wyników oceny merytorycznej przedstawiamy poniżej:

 

WYNIKI KONKURSU DOTACYJNEGO „W RÓŻNORODNOŚCI SIŁA! ” 2020 – PROJEKTY DOFINANSOWANE
NR REALIZATOR/KA TYTUŁ MINIPROJEKTU WNIOSKOWANA DOTACJA REKO-
MENDACJE
PUNK-
TACJA
PRZYZNANA DOTACJA
1 Fundacja Po Prostu Da Się Da się inaczej 3 000,00 zł TAK: 3
NIE: 0
56 3 000,00 zł
2 Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych Wiedza, Równość, Różnorodność 2 944,00 zł TAK: 3
NIE: 0
52 2 944,00 zł
3 Stowarzyszenie na rzecz Praworządności w Szkołach „Stowarzyszenie Umarłych Statutów” Wykład dla młodzieży „Prawa ucznia i praworządność w szkołach” 2 978,51 zł TAK: 3
NIE: 0
50 2 978,51 zł
4 Fundacja Inny Świat Rodziny Tacy sami – nie dyskryminuję 2 980,00 zł TAK: 3
NIE: 0
49 2 980,00 zł
5 Tęczowy Białystok Lepszego aktywizmu! 3 000,00 zł TAK: 3
NIE: 0
46 3 000,00 zł
6 Fundacja POLZA Wielokulturowa podróż 2 976,00 zł TAK: 3
NIE: 0
43 2 976,00 zł
7 Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei” w Bielsku Podlaskim Różnorodność wśród nas 2 920,00 zł TAK: 2
NIE: 1
35 2 920,00 zł

UWAGA:

Z uwzględnieniem preferencji osób składających wnioski w imieniu organizacji podjęli-łyśmy decyzję o realizacji warsztatów przygotowawczych w formie zdalnej, z wykorzystaniem programu do zdalnej komunikacji. Szczegółowe informacje przekażemy wkrótce w wiadomościach e-mail.

 

WYNIKI KONKURSU DOTACYJNEGO „W RÓŻNORODNOŚCI SIŁA! ” 2020 – PROJEKTY NIEDOFINANSOWANE
NR REALIZATOR/KA TYTUŁ MINIPROJEKTU WNIOSKOWANA DOTACJA REKO-
MENDACJE
PUNK-
TACJA
UZASADNIENIE NIEPRZYZNANIA DOTACJI
1 Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów ”Krokus” Różnorodność łączy a nie dzieli 3 000,00 zł TAK: 1
NIE: 2
37 Brak uzyskania wymaganych dwóch rekomendacji dofinansowania.
2 Fundacja Mali Wojownicy Mam prawo wiedzieć 3 000,00 zł TAK: 1
NIE: 2
23 Brak uzyskania wymaganych dwóch rekomendacji dofinansowania oraz przynajmniej połowy możliwych do zdobycia punktów
3 Fundacja Instytut Białowieski Centrum Zrównoważonego Rozwoju… 3 000,00 zł TAK: 0
NIE: 3
8 Brak uzyskania wymaganych dwóch rekomendacji dofinansowania oraz przynajmniej połowy możliwych do zdobycia punktów

 

 

Operatorką programu jest stowarzyszenie 9dwunastych. Program jest realizowany we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie, przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego, dzięki finansowaniu społecznościowemu oraz z udziałem wolontariatu.

 

 

 

Powraca program „W Różnorodności siła!”
W Różnorodności siła! 2020: Nabór uzupełniający
Accessibility
Skip to content