1. Start
  2. Ogólnie
  3. W Różnorodności siła! 2020: Nabór uzupełniający

W Różnorodności siła! 2020: Nabór uzupełniający

Kategoria: Ogólnie

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM WNIOSKÓW O DOTACJE

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o dotacje dla działań realizowanych na trenie województwa podlaskiego, które będą przyczyniały się do rozwoju dialogu międzykulturowego, kształtowania otwartych postaw wobec różnorodności społecznej, rozwoju świadomości obywatelskiej i społecznej na temat demokracji włączającej mniejszości, promowania równości płci a także promowania wiedzy na temat praw człowieka i ich praktycznego zastosowania. Operatorką programu jest stowarzyszenie 9dwunastych. Program jest realizowany we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie, przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego, dzięki finansowaniu społecznościowemu oraz z udziałem wolontariatu.

SPECYFIKA NABORU: WNIOSKI OCENIANE NA BIEŻĄCO

Nabór uzupełniający ma charakter ciągły. Wnioski o dofinansowanie można składać od 12 września 2020, maksymalnie do 30 września 2020. UWAGA: Składane wnioski będą oceniane na bieżąco, zgodnie z Regulaminem prac Komisji konkursowej. Jeśli złożony wniosek spełni warunki dofinansowania, otrzyma dotację, a dostępna pula środków automatycznie się zmniejszy. Szacujemy, że w momencie ogłaszania naboru wysokość środków finansowych pozwala na przyznanie w nim 3 dotacji.

W tym naborze również będzie można wnioskować o dwa typy dotacji: merytoryczne (na projekty skierowane do grup docelowych, na rzecz których działają podlaskie organizacje społeczne i rozwojowe (skierowane do wewnątrz organizacji społecznych, wprowadzające do ich działań i struktur perspektywę równościową). Szczególnie serdecznie zapraszamy do zgłaszania miniprojektów grupy nieformalne, które uzyskują większą samodzielność i aż dwie opcje uczestnictwa w Programie. Nie jest przy tym wymagany żaden wkład własny. Jeszcze większy nacisk chcemy położyć na budowanie społeczności – w związku z tym oprócz warsztatów przygotowawczych przed realizacją miniprojektów, zapraszamy także na warsztaty podsumowujące. No i jeszcze jedna ważna zmiana – tym razem Wniosek o dotację jest elektroniczny. O wszystkich nowościach szczegółowo można – a nawet trzeba! – przeczytać w Regulaminie, który został zaktualizowany dnia 11 września 2020.

JAK APLIKOWAĆ O DOTACJE

Nabór Wniosków o dotacje rusza 12 września 2020. Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym, do wyczerpania puli środków finansowych na dotację, najpóźniej jednak do 30 września 2020.  Aby wziąć udział w naborze, należy przesłać wypełniony Wniosek wraz z załączonym budżetem. Szczegóły w zakładce Dotacje.

 

W Różnorodności siła! 2020: Wyniki
W Różnorodności siła! 2020: Nabór uzupełniający – Wyniki
Accessibility
Skip to content