Zorganizowany przez 9dwunastych we Wrocławiu warsztat antydyskryminacyjny był jedną z rzadkich okazji, by osoby edytujące internetową encyklopedię spotkały się na żywo. 

Zaczęły-liśmy w sobotę od zapoznania się ze sobą wzajemnie, scharakteryzowania istotnych w edukacji antydyskryminacyjnej pojęć i rozmowy o herstorii, czyli historii z perspektywy kobiet – a także miejsca dla herstorii na Wikipedii. Niedzielne spotkanie poświęciły-liśmy ćwiczeniom antydyskryminacyjnym oraz dyskusji na temat standardów równościowych możliwych do zaimplikowania w społecznościach Wikimediów.

W warsztacie wzięło udział 11 osób z Wrocławia, Krakowa, Warszawy, Rybnika i Mińska Mazowieckiego. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które pozytywnie odpowiedziały na nasze zaproszenie. To był ważny dla nas weekend i czas poświęcony wspólnej pracy na rzecz tego, by polska Wikipedia była źródłem wiedzy wolnej od stereotypowych przekazów i uprzedzeń, opisującym w adekwatny sposób wkład osób o różnych tożsamościach i cechach w światowe dokonania. Dziękujemy również za pomoc w ułożeniu programu warsztatów wikipedystkom: Iwonie Demko i Beacie Janus.

Warsztat odbył się w przyjaznej przestrzeni prowadzonej przez Fundację EkoRozwoju  – EkoCentrum Wrocław z dzikim, zielonym ogrodem, który podczas przerw dawał ukojenie w upale.

Warsztat odbył się w ramach projektu pt. „Nowe drogi dla praw człowieka – online i offline”, który realizuje 9dwunastych we współpracy ze stowarzyszeniem Egala. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Wykorzystana fotografia: Fot. Maria Weronika Kmoch, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, Wikimedia Commons

Kolejny udział w warsztacie 25–26 marca 2023
Accessibility
Skip to content