Różnorodność – podaj dalej! Warsztaty antydyskryminacyjne

Stowarzyszenie 9dwunastych od początku swojego istnienia prowadzi warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży i osób dorosłych. Grupy docelowe prowadzonych dotąd warsztatów to: klasy szkolne, nauczyciele i nauczycielki, osoby zatrudnione w instytucjach kultury i opieki społecznej, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Warsztaty są oparte na autorskich scenariuszach ćwiczeń, których realizacja odbywa się według cyklu Kolba, czyli budowania umiejętności na bazie wcześniej zdobytego doświadczenia. Podczas warsztatów wykorzystujemy materiały audiowizualne, które w połączeniu z aktywnymi metodami pracy jakie stosujemy, pozwalają w komfortowej atmosferze zdobywać wiedzę i pogłębiać świadomość.

Co zdobędzie osoba uczestnicząca?

 • umiejętność rozpoznawania dyskryminacji, reagowania i korzystania ze wsparcia,
 • świadomość perspektywy osoby z grupy mniejszościowej lub / i dyskryminowanej, roli relacji władzy pomiędzy grupami dominującymi a mniejszościowymi,
 • umiejętność tworzenia rozwiązań i przestrzeni doceniających różnorodność, promujących równość ludzi i prawa człowieka.

Dla kogo: 

 • grupy szkolne, zespoły organizacji, firm, urzędów, grupy nieformalne

Czas trwania warsztatu: 

 • standardowa długość 1-dniowego warsztatu wynosi od 3 do 6 godzin zegarowych, możliwe są także warsztaty dwu- lub kilkudniowe.

Liczebność grupy: 

 • grupy szkolne – liczebność klasy,
 • inne grupy: od 6 do 30 osób.

Osoby prowadzące:

 • Anna Kozicka, Grzegorz Stefaniak, 

Zapisy:

 • kontakt@9dwunastych.org, tel. +48 535 912 004, +48 535 912 004

Cena:

 • Cena warsztatu jest uzgadniana indywidualnie, jest uzależniona od długości warsztatu, kosztu potrzebnych materiałów, kosztów przejazdów, itp. Możliwe jest zastąpienie części lub całości odpłatności barterem.  
 • W przypadku realizacji projektu finansowanego ze środków zewnętrznych w ramach którego finansowane są warsztaty antydyskryminacyjne lub w przypadku grupy, której wsparcie mieści się w realizacji celów statutowych stowarzyszenia 9dwunastych możliwe jest zorganizowanie warsztatów nieodpłatnie lub zastosowanie odpłatności ulgowej.
Accessibility
Skip to content