DOROBEK

 

 

9dwunastych zostało założone przez osoby zaangażowane w realizację różnorodnych przedsięwzięć dotyczących animacji kultury i dialogu międzykulturowego w 2009 roku jako Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12. Wcześniej osoby te wielokrotnie realizowały swoje projekty w ramach organizacji studenckich lub grup nieformalnych. Na początku zajmowali-łyśmy się działalnością społeczną i kulturalną, organizowaniem wydarzeń kulturalnych, edukacją artystyczną i antydyskryminacyjną. Z czasem dołączyły projekty społeczne, a różnorodność wzięła górę. W tej zakładce możecie zapoznać się z naszym dorobkiem.