ENERGIA RÓŻNORODNOŚCI

(PL) Program Edukacji Antydyskryminacyjnej “Różnorodność – podaj dalej!”

„Różnorodność – podaj dalej!” jest najdłużej trwającym działaniem stowarzyszenia 9dwunastych. Jego podstawą są warsztaty antydyskryminacyjne kierowane do uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych. W latach 2010-2015 (5 edycji) udało nam się przeprowadzić ich ponad 250 (ok. 5 180 osób uczestniczących). W 2016 r. w ramach Programu Edukacji Antydyskryminacyjnej „Różnorodność – podaj dalej! 2016” zaplanowane zostało przez nas kolejne 50 zajęć oraz stworzenie Podlaskiej Sieci Różnorodności.

(PL) Podlaska Sieć Różnorodności powstała w 2016 r. i jest efektem stałego kontaktu zespołu naszego stowarzyszenia z kadrą pedagogiczną szkół uczestniczących w programach warsztatów antydyskryminacyjnych „Różnorodność – podaj dalej!”. Jest to zespół nauczycielek, psycholożek, pedagożek i działaczy/działaczek społecznych, zmotywowanych do przeciwdziałania zachowaniom dyskryminacyjnym oraz rozwijania się w tym zakresie. Do tej pory sieć skupia ok. 30 osób z 24 szkół i instytucji/organizacji z: Białegostoku, Supraśla, Łomży, Sokółki, Sobolewa, Łap, Białowieży, Hajnówki oraz Ełku.