(PL) W Różnorodności siła!: Drugi nabór wniosków o dofinansowanie miniprojektów