projekty

test

Program Edukacji Antydyskryminacyjnej „Różnorodność – podaj dalej!”

„Różnorodność – podaj dalej!” jest najdłużej trwającym działaniem stowarzyszenia 9dwunastych. Jego podstawą są warsztaty antydyskryminacyjne kierowane do uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych. W latach 2010-2015 (5 edycji) udało nam się przeprowadzić ich ponad 250 (ok. 5 180 osób uczestniczących). W 2016 r. w ramach Programu Edukacji Antydyskryminacyjnej „Różnorodność – podaj dalej! 2016” zaplanowane zostało przez nas kolejne 50 zajęć oraz stworzenie Podlaskiej Sieci Różnorodności.