STOWARZYSZENIE

 

 

Chcemy budować w Białymstoku, województwie podlaskim i Polsce społeczeństwo obywatelskie

  • oparte na poszanowaniu praw człowieka i równości ludzi,
  • świadome jak funkcjonuje demokracja i korzystające z jej narzędzi,
  • uczestniczące w kulturze i współtworzące ją,
  • aktywnie działające na rzecz powstrzymania katastrofy klimatycznej,
  • tworzące samodzielne społeczności oparte na wzajemnej akceptacji i wsparciu.

Misją stowarzyszenia jest inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie działań kulturalnych, społecznych i edukacyjnych z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz równości szans i zapobiegania dyskryminacji.

 

POBIERZ STATUT W PDF

DANE REJESTRACYJNE

  • KRS: 0000 339 150
  • NIP: 9662012805
  • REGON: 200307815
  • ADRES: ul. Towarowa 6/59, 15-007 Białystok