[:pl]Narzędziownik różnorodności – 2015[:]

[:pl]Podręcznik składa się z dwóch części: Części I – Dobrych praktyk Organizacji oraz Części II – Dobrych praktyk w Działaniu. W Części I zaprezentowane są organizacje, których misją realizowaną poprzez wszelkie podejmowane inicjatywy jest działanie na rzecz poszanowania różnorodności społecznej i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, narodowość, grupę etniczną, wyznanie/bezwyznaniowość, stopień sprawności oraz inne przesłanki. W Części II natomiast ukazane są autorskie projekty zrealizowane w ramach organizacji pozarządowych, administracji samorządowej, bądź systemu oświaty. Zawiera ona nie tylko prezentację dobrych praktyk w działaniu, jest też zapisem silnego zaangażowania indywidualnych osób i efektem reakcji na zaobserwowane braki w systemie kształcenia czy odpowiedzi na niepokojące dla nich wydarzenia z najbliższego otoczenia. Wskazany podział usystematyzował artykuły różnorodne pod względem podjętych działań antydyskryminacyjnych jak i formuły w jakiej funkcjonują[:]
Accessibility
Skip to content