KONTAKT

 

535 912 004 | kontakt@9dwunastych.org


Anna Kozicka, prezeska: 535 912 008 | anna.kozicka@9dwunastych.org

treningi Wen Do

Grzegorz Stefaniak, wiceprezes: 535 912 004 | grzegorz.stefaniak@9dwunastych.org

warsztaty antydyskryminacyjne

gry edukacyjne

Kontakt w sprawach ogólnych

Piotr Klim, skarbnik: piotr.klim@9dwunastych.org

Kontakt w sprawach finansowych