1. Start
  2. Akademia Mistrzostwa Społecznego

Akademia Mistrzostwa Społecznego

Herstoria Klaudii:

W 2014 roku miałam okazję uczestniczyć w projekcie Akademia Mistrzostwa Społecznego, który wywarł olbrzymi wpływ na moje życie. Miałam wtedy 18 lat, dochodziłam do siebie po poważnej chorobie, która zniszczyła moje poczucie własnej wartości i sprawczości. To wy pomogliście mi na nowo odkryć kim jestem, dzięki wam nauczyłam się lubić siebie, uwierzyłam w to, że mogę mieć wpływ na swoją rzeczywistość. Po tym co z wami przeżyłam, podjęłam decyzję o wyjeździe na studia o których marzyłam, moja prężna działalność jest tu kontynuowana na polu naukowym. Podjęłam wolontariat, wstąpiłam do koła naukowego, aktualnie jestem jego prezeską, a to wszystko za sprawą pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu siebie i pokazaniu mi moich możliwości.

Idea Akademii Mistrzostwa Społecznego powstała w zespole Stowarzyszenia 9/12 (nazwa 9dwunastych obowiązująca do 2016 roku) na skutek wielu rozmów przeprowadzonych z białostocką młodzieżą podczas warsztatów antydyskryminacyjnych. Wiele osób komunikowało, że rzadko ktoś z nimi poważnie rozmawia, traktuje po partnersku, pyta o zdanie. Osoby z techników i zawodówek, skarżyły się, że rzadko mają dostęp do projektów, w których rozwój nie ogranicza się tylko do zdobywania zawodu i pracy. Postanowili-łyśmy stworzyć projekt, który da nam możliwość przez dłuższy czas popracować ze stałą grupą młodzieży, uwzględniając jej potrzeby, szanując decyzje i dając szansę na wszechstronny rozwój, że udział w tym projekcie zaproponujemy przede wszystkim uczniom i uczennicom techników i szkół zawodowych, osobom wykluczonym społecznie, młodzieży o której często mówi się, że jest „trudna” i sprawia kłopoty i że potraktujemy te osoby jako źródło cennego potencjału społecznego.

Badania na temat stylu życia i postaw białostockiej młodzieży przedstawiały obraz młodych ludzi niezainteresowanych udziałem w społeczeństwie obywatelskim, niedziałających w organizacjach, nieuczestniczących w życiu kulturalnym, zamkniętych i wrogich mniejszościom. Nasze osobiste kontakty z młodzieżą potwierdzały część tych twierdzeń. Naszym celem było zaproponowanie białostockiej młodzieży programu rozwoju umiejętności społecznych, interpersonalnych, liderskich i organizacyjnych, która przyniesie także korzyść białostockim społecznościom lokalnym, kształcąc spośród nich nowych liderów i liderki zmian społecznych.

Projekt pt. Program Aktywizacji Obywatelskiej „Akademia Mistrzostwa Społecznego” był realizowany w Białymstoku w latach 2014 – 2016. W ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Obszar Gospodarczy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego została zrealizowana I edycja Akademii oraz I semestr II edycji. Podsumowaniem pierwszej edycji był wspólny wyjazd nad morze – w całości zaplanowany i zrealizowany przez osoby uczestniczące, które wcześniej w trakcie roku szkolnego brały udział w zajęciach edukacyjnych i aktywizujących oraz realizowały samodzielnie wymyślone akcje społeczne. Dzięki temu budowały pozytywne postawy wobec siebie i innych, wzmacniały poczucie własnej wartości, wiarę w możliwość przeprowadzania zmian we własnym życiu i w otoczeniu, rozwijały osobiste kompetencje interpersonalne oraz kształciły umiejętność aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. W ramach projektu ze wsparcia rozwojowego o systematycznym i ciągłym charakterze skorzystały 32 młode osoby z różnorodnych środowisk, w tym osoby z różnych przyczyn zagrożone wykluczeniem społecznym. Część z nich w wyniku działań prowadzonych w ramach projektu stworzyła własne nieformalne organizacje.

PRZECZYTAJ SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI (PDF)

Na potrzeby zajęć o równości płci w Akademii powstała gra planszowa „Kobiecość, męskość – wszystko GRA”, o której możecie przeczytać TUTAJ

 

 

Accessibility
Skip to content