oferta

WARSZTATY ANTYDYSKRYMINACYJNE Warsztaty prowadzimy od sześciu lat. Są oparte na autorskich scenariuszach ćwiczeń, których realizacja odbywa się według cyklu Kolba, czyli budowania umiejętności na bazie wcześniej zdobytego doświadczenia. Podczas warsztatów wykorzystujemy materiały audiowizualne, które w połączeniu z aktywnymi metodami pracy jakie stosujemy, pozwalają w komfortowej atmosferze zdobywać wiedzę. Co zdobędzie osoba uczestnicząca? dowie się czym jest dyskryminacja i jak na nią reagować, zdobędzie wiedzę czym jest mniejszość i grupy dyskryminowane, uzyska informacje o dostępnym wsparciu.

Dla kogo: osoby od 13 r.ż, z różnym stopniem sprawności ruchowej, grupy anglojęzyczne Czas trwania warsztatu: moduł 3-godzinny bądź moduł 6-godzinny Liczebność grupy: grupy szkolne – liczebność klasy, inne grupy: 16-osobowe Zapisy: Grzegorz Stefaniak, tel. +48 535 912 004, e-mail: grzegorz.stefaniak@9dwunastych.org


Dla kogo? Nieważne ile masz lat, czy uprawiasz sport, jak wyglądasz – WenDo dostosuje się do możliwości uczestniczek bez względu na jakiekolwiek ograniczenia.  Czas trwania warsztatu: dziewczynki 7-12 lat 3 dni po 4 godziny, kobiety od 13 roku życia 2 dni po 6 godzin  Liczebność grupy: 12 osób.  Zapisy: Anna Kozicka, tel. +48 792 436 488, e-mail: anna.kozicka@9dwunastych.org

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

home_typo_about3


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA