Program Edukacji Antydyskryminacyjnej „Różnorodność – podaj dalej!”

Program Edukacji Antydyskryminacyjnej „Różnorodność – podaj dalej!” jest najdłużej trwającym działaniem stowarzyszenia 9dwunastych. Celem programu jest wdrażanie jak najszersze wdrażanie elementów edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej, kształtowanie postaw akceptacji odmienności i otwartości na różnorodność społeczną wśród młodzieży i osób dorosłych oraz wspieranie osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną w województwie podlaskim oraz innych obszarach Polski. Podstawą programu są warsztaty antydyskryminacyjne kierowane do uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych. W latach 2010-2015 (5 edycji) udało nam się przeprowadzić ich ponad 250 (ok. 5 180 osób uczestniczących).

W 2016 r. w ramach Programu Edukacji Antydyskryminacyjnej „Różnorodność – podaj dalej! 2016” zaplanowane zostało przez nas kolejne 50 zajęć oraz stworzenie Podlaskiej Sieci Różnorodności.

15239187_10155812434668849_193364945_n

Z wykształcenia językoznawca, uczestnik cyklu szkoleniowego „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami – edukacja antydyskryminacyjna i genderowa” Stowarzyszenia Kobiet Konsola i Fundacji Autonomia, sekretarz stowarzyszenia 9dwunastych. Zajmuje się edukacją antydyskryminacyjną, organizując i prowadząc zajęcia. Koordynator programu „Różnorodność – podaj dalej! 2016”.

15310469_10155812434678849_1445640270_n

Z wykształcenia pedagożka (Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku) i arteterapeutka. Koordynatorka programu „Różnorodność – podaj dalej! 2015” i redaktorka „Narzędziownika Różnorodności”. Działaczka na rzecz praw człowieka i edukacji antydyskryminacyjnej. Trenerka WenDo.

Ewaluator trzech pierwszych edycji warsztatów antydyskryminacyjnych. Posiada przygotowanie do prowadzenia zajęć metodą dramy stosowanej (uczestnik Dramowej Akademii Wolontariackiej Stowarzyszenia STOP-KLATKA), trener zastępowania agresji, animator Podlaskiej Sieci Różnorodności.

Proponowany przez nas warsztat antydyskryminacyjny prowadzimy w dwóch wariantach:

1. Nastawionym na wiedzę i doświadczanie
Głównymi elementami warsztatu są ćwiczenie „Raport mniejszości” oraz projekcja filmu „Niebieskoocy” (reż. Bertram Verhaag) lub „Symbole” (reż. Hubert Czerepok). Podczas zajęć osoby uczestniczące mają okazję doświadczyć mechanizmu dyskryminacji, porządkują wiedzę na temat grup narażonych na dyskryminację oraz poznają pojęcia: mniejszość społeczna, stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja i in.
Ten wariant praktykujemy od początku naszej działalności edukacyjnej i proponujemy go grupom jako wstęp do tematyki antydyskryminacyjnej.

2. Nastawionym na reagowanie
Zajęcia składają się z samych ćwiczeń: „Ściana”, „4 pozycje”, „Kulka”. Dzięki nim osobom uczestniczącym unaoczniane są pojęcia granic przestrzeni osobistej oraz równego traktowania. Młodzież ćwiczy sposoby reakcji na zachowania dyskryminacyjne oraz uświadamiają sobie rolę świadka w rozwiązywaniu takich sytuacji.
Ten wariant opracowaliśmy w 2015 r. w reakcji na zapotrzebowanie zgłaszane przez kadrę pedagogiczną obserwującą dotychczasowe warsztaty. Proponujemy go najczęściej grupom, które wcześniej brały udział w wariancie 1.

Jednak „Różnorodność…” to nie tylko warsztaty. We wrześniu 2013 r., podczas najobszerniejszej jak dotąd edycji programu, nasze stowarzyszenie zorganizowało sympozjum „Różnorodność – sprawdzam! Wdrażanie edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej”. Z wystąpieniami plenarnymi pojawiły się m. in.: Agata Teutsch, Jacek Kochanowski oraz Jacek Żakowski. Odbyła się również prezentacja dobrych praktyk organizacji pozarządowych i instytucji z całej Polski. Ich działania zostały opisane w wydanym przez nas Narzędziowniku Różnorodności.

 

 

Spotkanie zakończyła debata na temat edukacji antydyskryminacyjnej z udziałem przedstawicieli i przedstawicielek władz miejskich i wojewódzkich.

Od października do grudnia tego samego roku realizowaliśmy również kurs umiejętności trenerskich „Edukacja antydyskryminacyjna” dla 20 studentek i studentów Uniwersytetu w Białymstoku.

 

 

Z kolei w 2015 r. zorganizowałyśmy w Urzędzie Marszałkowskim konferencję „Różnorodność – inspiracje”. Osoby w niej uczestniczące miały szansę udziału w przygotowanych na tę okazję warsztatach oraz dyskusji panelowej z udziałem Małgorzaty Waszczuk (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN), Marii Szyszko (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego) oraz Dariusza Paczkowskiego (Fundacja Klamra).

Tego samego dnia odbyło się odsłonięcie muralu „utkanego wielokulturowością” zrealizowanego we współpracy z Fundacją Klamra i Galerią im. Slendzińskich, który znajduje się na budynku przy Al. J. Piłsudskiego 19/1 w Białymstoku.

 

Accessibility
Skip to content