Do pobrania

W przypadku problemów z pobraniem plików lub potrzeby użycia plików w innym formacie prosimy o kontakt: grzegorz.stefaniak@9dwunastych.org

PLIKI GRAFICZNE:

PUBLIKACJE: 

Edukacja antydyskryminacyjna – 2022
Metody z Polski, Niemiec i Rumunii

E-book jest publikacją dla wszystkich osób zainteresowanych upowszechnianiem wiedzy nt. edukacji antydyskryminacyjnej, którą rozumiemy jako świadome dzia- łanie podnoszące wiedzę, umiejętności i wpływające na postawy, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz wspieranie równości i różnorodności.1 Nasz e-book adresowany jest szczególnie do osób pracujących edukacyjnie, psychologicznie, socjalnie z różnorodnymi grupa- mi społecznymi, zwłaszcza posiadającymi większościowe tożsamości. Oczywiście dedykowanymi odbiorczyniami są edukatorki, pracownicy socjalni z Niemiec, Rumunii i Polski, bo te trzy konteksty kulturowe zostały szczegółowo omówione na wspólnych warsztatach.

Zgromadzone w nim scenariusze służą zapoznaniu się z metodami, którymi na co dzień pracują trzy organizacje zaangażowane w nasz projekt. Dotyczą one tematyki równości płci i tożsamości (9dwunastych z Polski), krytycznej analizy dyskryminacji (Centrum Edukacyjne im. Anny Frank z Niemiec), czy pracy socjalnej z osobami niepiśmiennymi (Generalna Dyrekcja Pomocy Społecznej i Ochrony Dzieci Bihor z Rumunii).

 

 


 

  • NARZĘDZIOWNIK RÓŻNORODNOŚCI – 2015 Podręcznik składa się z dwóch części: Części I – Dobrych praktyk Organizacji oraz Części II – Dobrych praktyk w Działaniu. W Części I zaprezentowane są organizacje, których misją realizowaną poprzez wszelkie podejmowane inicjatywy jest działanie na rzecz poszanowania różnorodności społecznej i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, narodowość, grupę etniczną, wyznanie/bezwyznaniowość, stopień sprawności oraz inne przesłanki. W Części II natomiast ukazane są autorskie projekty zrealizowane w ramach organizacji pozarządowych, administracji samorządowej, bądź systemu oświaty. Zawiera ona nie tylko prezentację dobrych praktyk w działaniu, jest też zapisem silnego zaangażowania indywidualnych osób i efektem reakcji na zaobserwowane braki w systemie kształcenia czy odpowiedzi na niepokojące dla nich wydarzenia z najbliższego otoczenia. Wskazany podział usystematyzował artykuły różnorodne pod względem podjętych działań antydyskryminacyjnych jak i formuły w jakiej funkcjonują.

  • BADANIE POTRZEB OSÓB LGBTQ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM – 2019 (WKRÓTCE)
Accessibility
Skip to content