DO POBRANIA

 

W przypadku problemów z pobraniem plików lub potrzeby użycia plików w innym formacie prosimy o kontakt: grzegorz.stefaniak@9dwunastych.org

PLIKI GRAFICZNE:

PUBLIKACJE: 

  • NARZĘDZIOWNIK RÓŻNORODNOŚCI – 2015
    Podręcznik składa się z dwóch części: Części I – Dobrych praktyk Organizacji oraz Części II – Dobrych praktyk w Działaniu. W Części I zaprezentowane są organizacje, których misją realizowaną poprzez wszelkie podejmowane inicjatywy jest działanie na rzecz poszanowania różnorodności społecznej i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, narodowość, grupę etniczną, wyznanie/bezwyznaniowość, stopień sprawności oraz inne przesłanki. W Części II natomiast ukazane są autorskie projekty zrealizowane w ramach organizacji pozarządowych, administracji samorządowej, bądź systemu oświaty. Zawiera ona nie tylko prezentację dobrych praktyk w działaniu, jest też zapisem silnego zaangażowania indywidualnych osób i efektem reakcji na zaobserwowane braki w systemie kształcenia czy odpowiedzi na niepokojące dla nich wydarzenia z najbliższego otoczenia. Wskazany podział usystematyzował artykuły różnorodne pod względem podjętych działań antydyskryminacyjnych jak i formuły w jakiej funkcjonują.

  • BADANIE POTRZEB OSÓB LGBTQ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM – 2019 (WKRÓTCE)