Podlaska Sieć Różnorodności

Podlaska Sieć Różnorodności powstała w 2016 r. i jest efektem stałego kontaktu zespołu naszego stowarzyszenia z kadrą pedagogiczną szkół uczestniczących w programach warsztatów antydyskryminacyjnych „Różnorodność – podaj dalej!”. Jest to zespół nauczycielek, psycholożek, pedagożek i działaczy/działaczek społecznych, zmotywowanych do przeciwdziałania zachowaniom dyskryminacyjnym oraz rozwijania się w tym zakresie. Do tej pory sieć skupia ok. 30 osób z 24 szkół i instytucji/organizacji z: Białegostoku, Supraśla, Łomży, Sokółki, Sobolewa, Łap, Białowieży, Hajnówki oraz Ełku.


Cele Sieci:

  • uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji wśród osób współpracujących z młodzieżą;
  • udzielanie wsparcia opiekunom/opiekunkom w przypadkach zachowań dyskryminacyjnych w placówkach edukacyjnych / wychowawczych;
  • wzajemna wymiana doświadczeń między osobami należącymi do sieci;
  • budowanie wspólnotowości wśród osób należących do sieci, a mających często wrażenie, że są osamotnione w swoim otoczeniu pod względem aktywności antydyskryminacyjnej.

Spotkania Podlaskiej Sieci Różnorodności:

04.07.2016 – Spotkanie sieciujące: zapoznanie się, wspólne wyjaśnienie pojęć związanych z edukacją antydyskryminacyjną, studium przypadku.

12.07.2016 – Spotkanie PSR z Koalicją na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej: zapoznanie z praktykami działalności antydyskryminacyjnej z całej Polski.

17-18.09.2016 – Wyjazd szkoleniowy (Letnia Szkoła Różnorodności): przygotowanie trenerskie do prowadzenia własnych warsztatów antydyskryminacyjnych.

27.10.2016 – Jak pracować z filmem „Niebieskoocy”: spotkanie szkoleniowe

Osoby dotychczas obecne w sieci wyraziły chęć spotykania się raz na około 2-3 miesiące. Ustalono również, że sieć powinna mieć charakter otwarty, aby osoby później dowiadujące się o inicjatywie, mogły do niej dołączyć.

 

Accessibility
Skip to content