Przeglądasz:

Nowe drogi dla praw człowieka – online i offline

Aktualności do projektu

Opis projektu

Cześć!

Chcesz, żeby prawa człowieka były znane i respektowane? Interesujesz się zagadnieniami równości, wolności, przeciwdziałania dyskryminacji? Jesteś we właściwym miejscu! Tutaj dowiesz się o działaniach, które inicjujemy na rzecz praw człowieka i równości. Czy chcesz zaangażować się razem z nami w tworzenie przyjaźniejszej rzeczywistości dla wszystkich?

 

Nowe drogi dla praw człowieka – online i offline

Stworzyłyśmy-liśmy przestrzeń do wspólnego działania dla różnych osób, bo wierzymy, że prawa człowieka i edukacja antydyskryminacyjna są fundamentami budowania przyjaznej przyszłości dla wszystkich.

 

Co to będzie?

Warsztaty, spotkania, kawiarenki, miniserial o prawach człowieka… W naszym projekcie działamy intensywnie i na wielu polach. Osobami, z którymi pracujemy najwięcej, są osoby należące do grup większościowych, mających wpływ na światopogląd młodzieży i osób dorosłych: aktywiści i aktywistki, osoby zatrudnione w edukacji i kulturze oraz instytucjach publicznych, urzędach, osoby publikujące w mediach społecznościowych oraz na Wikipedii. 

Brzmi to trochę zawile? Pewnie dlatego, że w ramach tego projektu bardzo dużo się dzieje! Zobaczmy to krok po kroku.

 

Warsztat antydyskryminacyjny dla influencerów i influencerek 

Media społecznościowe to coraz istotniejszy obszar, w którym wyrażamy i kształtujemy nasze opinie, poglądy. Tam dzieje się znacząca część naszego życia: tworzą się relacje, toczą dyskusje, wybuchają spory. Dlatego postanowiłyśmy-liśmy skupić się na osobach działających w tym obszarze, aby długofalowo wpłynąć na zmianę dyskursu w szerszych gronach, przeciwdziałać treściom dyskredytującym jakieś osoby czy grupy. 

Planujemy zorganizować dwudniowy warsztat dla 10 osób aktywnie tworzących w mediach społecznościowych. Influencerki i influencerzy z całej Polski przyjadą do Białegostoku, by wziąć w nim udział. Na naszej liście zaproszonych gościów i gości mamy kulturę seksualną, Everyday Hero, czlowiek_smiec, Jola Szymańska, Baniak Baniaka, Justyna NeMi, crush_on_trash, bezinteresowny_onair, Stanikomania

 

Warsztat antydyskryminacyjny dla społeczności Wikipedii

Kolejną grupą, z którą spotkamy się na warsztatach antydyskryminacyjnych – tym razem we Wrocławiu – są wolontariuszki i wolontariusze tworzący hasła na portalu Wikipedia. Zależy nam zwłaszcza na zwróceniu uwagi na istnienie tzw. gender gap, czyli znacznej dysproporcji między ilością treści pisanych przez kobiety i o kobietach w porównaniu do treści pisanych przez mężczyzn (i o mężczyznach). Czy słyszałyście-liście, że wg szacunków od 84% do 91% osób redagujących Wikipedię to mężczyźni, a tylko 17,7% biografii w Wikipedii napisanych w języku angielskim dotyczy kobiet?* 

*(zob. np. Nature 2018, Harvard Business Review 2016, Wysokie Obcasy 03/2017,11/2020)

Warsztat organizujemy  ze wsparciem Kolektywu Kariatyda oraz Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

 

Tworzymy na YouTube miniserial na temat praw człowieka i równego traktowania

Stworzymy pięć krótkich filmów na tematy związane z prawami kobiet, osób LGBTQ+, migrantów i migrantek, osób z niepełnosprawnościami itp. Przybliżymy zagadnienia praw człowieka i równego traktowania. 

 

Spotkanie partnerskie z innymi organizacjami

Dla naszego zespołu bardzo ważne są relacje. To one pomagają nam trwać od wielu lat mimo wyzwań jakich doświadczamy jako organizacja równościowa*, zwłaszcza działająca wciąż głównie w Białymstoku. Chcemy spotkać się z 4 naszymi zakoleżankowanymi organizacjami z Białegostoku, Lublina i Wrocławia:

 • Stowarzyszeniem Pogotowie Kulturalno Społeczne (PKS), które organizuje w Białymstoku festiwal muzyczny o zasięgu ogólnopolskim – Up To Date Festival. Jest to najważniejsza i największa impreza kulturalna w Białymstoku i województwie podlaskim.
 • Stowarzyszenie Homo Faber z Lublina, które prowadzi działania w obszarze praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem osób z doświadczeniem migracji i uchodźctwa w mieście podobnym do Białegostoku pod względem położenia geograficznego i zróżnicowania społecznego, a także poziomu otwartej i ukrytej ksenofobii.
 • Stowarzyszenie Kultura Równości z Wrocławia, które prowadzi działania w obszarze praw człowieka dedykowane głównie osobom LGBTQ+. oddalonym od Białegostoku, ale podobnym pod względem zróżnicowania społecznego i aktywności środowisk nacjonalistycznych i innych kwestionujących równość ludzi.
 • Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, który jest największą w regionie organizacją wspierającą inne organizacje społeczne, w tym członkiem sieci SPLOT i Sieci CEE CN (Central and Eastern European Citizens Network).

Podczas warsztatów wymienimy się pomysłami jak możemy promować prawa człowieka i równe traktowanie jako atrakcyjnej wartości, które mogą być fundamentem do

budowania światopoglądu i postaw wobec innych ludzi w naszych lokalnych

społecznościach.

* Więcej o sytuacji równościowych ngo w Polsce przeczytacie tutaj.

 

Kawiarenki obywatelskie

Chcemy komunikować nasze inicjatywy i działania na zewnątrz, dzielić się wiedzą i doświadczeniem, a także zapraszać inne i innych, by z nami tworzyły-li przyjaźniejszy świat. W związku z tym planujemy organizację dwóch spotkań otwartych w formule kawiarenek obywatelskich. Informację znajdziesz na naszym Facebooku.

Opisy pozostałych działań znajdziecie w zakładkach Energia Różnorodności i Egala.

Energia różnorodności

DZIAŁAMY WSPÓLNIE Z 12 PODLASKIMI ORGANIZACJAMI 

Działasz w organizacji społecznej, instytucji lub urzędzie w województwie podlaskim? A może należysz do grupy nieformalnej, koła gospodyń wiejskich, ochotniczej straży pożarnej, strajku klimatycznego, kolektywu…? Czujesz, że prawa człowieka to ważna sprawa, że równość ludzi jest kluczowa? Wiesz, że osoby z mniejszości potrzebują wsparcia, ale akurat działasz w grupie lub organizacji zajmującej się czymś innym? Koniecznie weź udział w programie „Energia różnorodności 2023”! 

Nie mamy dla Was grantów, mamy za to wsparcie merytoryczne i środki finansowe na realizację jednego z Waszych działań oraz specjalny program tutoringu. 

Co będzie się działo?

W tym roku ruszamy z programem „Energia różnorodności 2023”, w ramach którego możemy zaproponować wsparcie grupom, organizacjom społecznym i instytucjom na zapoczątkowanie działań na rzecz praw człowieka lub szeroko rozumiany rozwój tych organizacji i grup, które już zajmują się prawami człowieka.

W dużym skrócie proponujemy:

 • dwa warsztaty: wprowadzający z tematyki praw człowieka (2 dni, 12 godzin) i sieciujący (2 dni, 8 godzin);
 • wspólnotowe spotkania online, które służyć będą podtrzymywaniu relacji i wymienianiu się doświadczeniami pomiędzy organizacjami biorącymi udział w programie(łącznie 8 godzin spotkań);
 • specjalny program tutoringu, który pomoże Wam zaprojektować Wasze własne działanie (12 godzin dla organizacji, online/offline);
 • możliwość zrealizowania własnego działania na nasz koszt – do wysokości 3 000 zł.

W ten sposób możemy wesprzeć 12 organizacji, grup i instytucji działających na terenie województwa podlaskiego.

 • Jeśli działasz w organizacji lub grupie nieformalnej i chcecie wspólnie podjąć inicjatywę na rzecz praw człowieka →

Wybierzemy sześć grup, z którymi zrealizujemy innowacyjne działania. Będą one innowacyjne w tym sensie, że skupione na tematyce praw człowieka, otwartości, równości. 

Oferujemy osobom biorącym udział w programie warsztaty i program tutoringu. Mamy też środki na sfinansowanie Waszego działania – budżet 3 tys. zł dla realizacji działań każdej organizacji.

UWAGA! Aby móc sfinansować swoje działanie, trzeba wziąć udział w warsztatach z zakresu praw człowieka (reprezentacja organizacji/grupy to przynajmniej 2 osoby).

 • Jeśli działasz w organizacji lub grupie nieformalnej, której główną misją jest wzmacnianie praw człowieka i równe traktowanie →

Możecie zrealizować własne działanie, a my służymy Wam tutoringiem i wsparciem. Jako że Wasza organizacja czy grupa działa na co dzień na rzecz praw człowieka, w tym programie możecie skupić się przede wszystkim na wzmocnieniu swoich pracowników/pracowniczek i wolontariuszy/wolontariuszek. W naszym programie mamy budżet 3 tys. zł dla każdej organizacji, co oznacza, że możemy sfinansować Wam konkretne rzeczy czy usługi. Może potrzebujecie przejść jakieś szkolenie, kupić licencję programu, zrobić coś dla ciężko pracujących wolontariuszek i wolontariuszy? A może macie świetny pomysł na chwilę wytchnienia, na którą zwykle brakuje środków? Wychodzimy z założenia, że każde wzmocnienie takiej organizacji jest działaniem na rzecz praw człowieka i równego traktowania w województwie podlaskim.

UWAGA! Aby móc sfinansować swoje działanie, trzeba wziąć udział w warsztatach z zakresu praw człowieka (reprezentacja organizacji to przynajmniej 2 osoby).

Jakie jest nasze zadanie?

Zorganizujemy dla Was warsztat antydyskryminacyjny oraz wesprzemy Was przy realizacji wybranego zadania. Mamy środki, żeby je sfinansować, mamy też osoby, które będą Was wspierać w realizacji Waszej inicjatywy (metodą tutoringu). Po wszystkim zorganizujemy wspólny warsztat podsumowujący i sieciujący. Szykuje się bardzo twórczy czas!

Jakie jest Wasze zadanie?

Udział w warsztacie min. 2 osób z Waszej organizacji jest pierwszym krokiem. Później, z pomocą tutorów i tutorek, szczegółowo określicie plan inicjatywy, którą chcecie podjąć. Jeśli decydujecie się przystąpić do programu, bierzecie go w całości – warsztat, potem spotkania online i realizacja Waszego projektu. Na końcu spotkamy się na warsztacie podsumowującym. 

 

TUTORING

Proces tutoringu ma Wam pomóc dopasować Wasz projekt do potrzeb zespołu lub osób, dla których działacie. Tutoring to metoda bardzo zindywidualizowana, opiera się na współpracy z tutorem lub tutorką, dzieleniu się wiedzą i kompetencjami. 

W przypadku grup, które na co dzień zajmują się innymi tematami niż prawa człowieka i równe traktowanie, efektem tutoringu powinny być działania, które zapoczątkują ich aktywność w tym obszarze czy pomogą w prowadzeniu codziennej działalności z uwzględnieniem perspektywy równościowej (np. wewnętrzne procesy edukacyjne, wypracowywanie procedur itp.).

W przypadku organizacji działających na rzecz praw człowieka i równego traktowania mogą to być np. jakieś istotne procesy edukacyjne lub wzmacniające z innych obszarów, a nawet czas dla siebie, ewaluacja zespołu, praca nad statutem organizacji, szkolenie z RODO czy fundraisingu. Wychodzimy z założenia, że każde wzmocnienie takiej organizacji jest działaniem na rzecz praw człowieka i równego traktowania w województwie podlaskim.

9dwunastych będzie wspierać realizację 12 działań-ćwiczeń – pomożemy je zaprojektować i sfinansować.

Formularz rekrutacyjny

REKRUTACJA

Zanim wypełnisz w imieniu swojej organizacji formularz rekrutacyjny, sprawdź, czy spełniacie kryteria udziału w programie „Energia różnorodności 2023”. Zadajcie sobie pytanie, czy:

 • działacie w organizacji pozarządowej, grupie nieformalnej, urzędzie, instytucji publicznej (biblioteka, dom kultury, koło gospodyń wiejskich itp.);
 • działacie na terenie woj. podlaskiego;
 • macie gotowość na udział we wszystkich działaniach programu (warsztat antydyskryminacyjny, tutoring, warsztat podsumowujący i sieciujący);
 • macie 2 stałe osoby, które będą chętne, by uczestniczyć w programie od początku do końca.

Egala

Zespół Stowarzyszenia Egala włączył się na zaproszenie 9dwunastych w projekt “Nowe drogi…”, ponieważ lubimy się i cenimy wzajemnie swoje działania na rzecz praw człowieka. Wybór Stowarzyszenia Egala jako partnerki projektu był dla nas oczywisty z powodu jej doświadczeń w zakresie pracy w obszarze migracji i uchodźstwa. 

Egala w języku esperanto znaczy równi. Pojęcie to odzwierciedla to co dla założycielek stowarzyszenia jest ważne. Chcą tworzyć przestrzeń przyjazną dla wszystkich osób, bez względu na ich pochodzenie, narodowość czy kulturę.

Stowarzyszenie zostało powołane do życia jako konsekwencja działań białostockiej grupy aktywistek i aktywistów zaangażowanych w działania pomocowe na pograniczu polsko-białoruskim. Stowarzyszenie wchodzi w skład Grupy Granica. Egala jest młodą organizacją, ale skupia doświadczone osoby, m.in.: Dr Katarzynę Sztop-Rutkowską- socjolożkę z doświadczeniem badawczym i Katarzynę Potoniec, ekspertkę w zakresie migracji.

DZIAŁANIA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ

Szkolenia dla edukatorek i edukatorów ze stowarzyszeniem Egala 

Wierzymy, że edukacja antydyskryminacyjna jest potrzebna na różnych szczeblach. Zaplanowaliśmy działanie wśród personelu szkół i w radach rodziców. Będzie podzielone na trzy części – stacjonarna, w Białymstoku (6 godzin), oraz dwie części online (4 godziny). Na podstawie szkolenia osoby uczestniczące zaplanują własne działania w szkołach i przeprowadzą je przy mentorskim wsparciu osób zatrudnionych w projekcie. Do szkolenia będzie zrekrutowanych 20 osób z doświadczeniem prowadzenia szkoleń, treningów, warsztatów, z podstawowymi umiejętnościami trenerskimi, przede wszystkim z woj. podlaskiego. To duże i ciekawe działanie, czy chcesz się przyłączyć?

Opracowanie e-booka – rady rodziców działają przeciwko dyskryminacji

Ze stowarzyszeniem Egala, na podstawie szkoleń i spotkań mentorskich, będziemy tworzyć poradnik ze wskazówkami dotyczącymi włączania rad rodziców do działań antydyskryminacyjnych w szkołach. Publikacja w PDF zostanie wysłana do wszystkich szkół woj. podlaskiego drogą elektroniczną

Projekt realizuje

Partnerka

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Accessibility
Skip to content