W Różnorodności siła! 2020: Nabór uzupełniający – Wyniki

Kategoria: Ogólnie

Dnia 30 września 2020 r. Zarząd 9dwunastych podjął uchwałę dotyczącą przyznania dotacji w ramach naboru uzupełniającego konkursu dotacyjnego w Programie wzmacniania lokalnego aktywizmu „W Różnorodności siła!” 2020. Nabór był prowadzony w trybie ciągłym, składane wnioski były oceniane na bieżąco, wnioski spełniające warunki formalne i merytoryczne były wskazywane do dofinansowania. Zgodnie z Regulaminem prac komisji konkursowej dofinansowanie mogły otrzymać projekty, które pozytywnie przeszły proces oceny formalnej oraz ewentualnych uzupełnień, a w wyniku oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 2 pozytywne rekomendacje ekspertek (z 3 możliwych do uzyskania) oraz przynajmniej połowę możliwych do zdobycia punktów (czyli przynajmniej 30 punktów z 60 możliwych do zdobycia).

W zakończonym naborze uzupełniającym w ramach programu „W Różnorodności siła!” 2020 wpłynęły 3 wnioski o dotacje,  wszystkie przeszły pozytywnie proces oceny formalnej oraz ewentualnych uzupełnień formalnych, a następnie w wyniku oceny merytorycznej otrzymały dofinansowanie.

Zestawienie wniosków dofinansowanych sporządzone na podstawie wyników oceny merytorycznej przedstawiamy poniżej:

 

WYNIKI KONKURSU DOTACYJNEGO „W RÓŻNORODNOŚCI SIŁA! ” 2020 – PROJEKTY DOFINANSOWANE

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

NR REALIZATOR/KA
(+GRUPA NIEFORMALNA)
TYTUŁ MINIPROJEKTU WNIOSKOWANA DOTACJA REKO-
MENDACJE
PUNK-
TACJA
PRZYZNANA DOTACJA
1 Opowieści Równości (grupa nieformalna) „Żywa Biblioteka” 3 000,00 zł TAK: 3
NIE: 0
55 3 000,00 zł
2 Asystentki międzykulturowe – Białystok (grupa nieformalna) „Wsparcie pomocy nauczyciela do dzieci cudzoziemców z doświadczeniem migracji – szkoły białostockie.” 1 764,00 zł TAK: 3
NIE: 0
48 1 764,00 zł
3 Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki „Inny, taki sam jak ja” 3 000,00 zł TAK: 3
NIE: 0
52 3 000,00 zł

UWAGA:

Szczegółowe informacje na temat realizacji obowiązkowych warsztatów przygotowawczych przekażemy wkrótce w wiadomościach e-mail.

 

Operatorką programu jest stowarzyszenie 9dwunastych. Program jest realizowany we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie, przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego, dzięki finansowaniu społecznościowemu oraz z udziałem wolontariatu.

 

 

W Różnorodności siła! 2020: Nabór uzupełniający
Praca i przygoda w 9dwunastych
Accessibility
Skip to content