Praca i przygoda w 9dwunastych

Kategoria: Ogólnie

Szukamy dwóch osób na stanowisko opiekuna / opiekunki do wspólnej pracy z dwiema grupami młodzieżowymi w Akademii Mistrzostwa Społecznego. 

Akademia Mistrzostwa Społecznego (AMS) to program wszechstronnego rozwoju osobistego i obywatelskiego dla młodych ludzi w wieku 16 – 24 lata. Mile widziane i szczególnie zachęcane do udziału są w nim osoby ze szkół technicznych i zawodowych, do których w mniejszym stopniu kierowana jest taka oferta, a także z rodzin mniej zamożnych, nie mogących korzystać z oferty prywatnych szkół lub płatnych programów rozwojowych. Udział w AMS jest bezpłatny, finansowany z dotacji w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zajęcia warsztatowe AMS pomagają odkrywać swoje mocne strony, otwierać się na innych i współpracować, aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, zmieniać swoje otoczenie w miejsce bardziej przyjazne. Osoby uczestniczące kształtują samodzielność, pewność siebie, uważność i wrażliwość na innych, przygotowują i organizują także własne akcje społeczne. Zadaniem opiekunów / opiekunek jest wspieranie ich w tym. Oprócz zajęć warsztatowych AMS oferuje także wizyty studyjne oraz kilkudniowy wyjazd wakacyjny – Wyprawę Obywatelską. Układ zajęć w AMS zakłada naprzemienne spotkania warsztatowe z ekspertami / ekspertkami i opiekunami / opiekunkami.

 

JAKICH UMIEJĘTNOŚCI I CECH POSZUKUJEMY:

 1. Poszukujemy osób, które mają merytoryczne przygotowanie i doświadczenie w edukacyjnej i animacyjnej pracy z grupami / młodzieżą / grupami młodzieży. Przykładowe doświadczenia, które mogą być cenne to:
  • praca z młodzieżą;
  • praca z osobami ze środowisk wykluczonych społecznie;
  • prowadzenie zajęć grupowych (w tym np. warsztatów, szkoleń, grup wsparcia, itp.);
  • działania z zakresu animacji społecznej i animacji kulturalnej;
  • opieka pedagogiczna / psychologiczna w szkołach lub placówkach edukacyjnych i wychowawczych;
  • doświadczenie pracy jako nauczycielka / nauczyciel.
 2. Ukończone studia lub/i kursy z zakresu pedagogiki, psychologii lub dziedzin pokrewnych będą dużym atutem.
 3. W proponowanej pracy bardzo ważne będą takie kompetencje jak:
  • umiejętności interpersonalne: pracy w grupie, pracy z grupą, organizacji pracy, facylitacji, aktywizacji, motywacji, mediacji, itp.;
  • wiedza nt. przebiegu procesów grupowych;
  • opanowanie, asertywność;
  • świadomość i unikanie kierowania się uprzedzeniami związanymi z płcią, tożsamością płciową, narodowością, etnicznością, wyznaniem, orientacją seksualną, stopniem sprawności, wiekiem, statusem materialnym i innymi przesłankami.
 4. Z reguły młodzi ludzie w dni robocze w ciągu dnia mają dużo zajęć związanych ze szkołą, a czasem również praktykami zawodowymi i pracą, w związku z tym, ze strony osób zatrudnionych potrzebujemy gotowości do pracy w trakcie weekendów (np. prowadzenie 4- lub 5-godzinnych spotkań w sobotę lub niedzielę), do kontaktu telefonicznego z młodzieżą w godzinach popołudniowych i wieczornych. Ze względu na zaplanowane w ramach wsparcia wyjazdy, potrzebujemy z Twojej strony gotowości do udziału w zaplanowanych wcześniej wspólnie wyjazdach (wizyty studyjne, Wyprawa Obywatelska).
 5. Twoja praca będzie polegała na bezpośrednich stacjonarnych spotkaniach z ludźmi, jej ważnym elementem będą wyjazdy, w tym zagraniczne, co może wiązać się z potrzebą posiadania dokumentu potwierdzającego szczepienie na kowid lub brak zakażenia kowidem. W związku z Twoim zatrudnieniem nie przewidujemy zwrotu kosztów ewentualnego testowania. 

 

NA CZYM POLEGA PRACA:

 1. aktywny udział w rekrutacji osób uczestniczących, w tym udział w spotkaniach informacyjnych i materiałach wideo w mediach społecznościowych – głównie w lutym 2022;
 2. współprowadzenie w stałej parze cyklicznych zajęć warsztatowych około 4 razy w miesiącu (prawdopodobnie w soboty) dla 2 stałych, maksymalnie 12-osobowych grup naprzemiennie, każde zajęcia będą trwały 4 lub 5 godzin, w zależności od semestru;
 3. współodpowiedzialność za integrację i moderowanie relacjami interpersonalnymi w dwóch maksymalnie 12-osobowych grupach osób uczestniczących, rozwiązywanie ewentualnych konfliktów, motywowanie do udziału w zajęciach
 4. współodpowiedzialność za podtrzymywanie wspierającego, motywującego kontaktu telefonicznego z osobami uczestniczącym w projekcie – do dyspozycji służbowy nr telefonu i smartfon;
 5. współtworzenie komunikacji o działaniach w mediach społecznościowych;
 6. udział w spotkaniach zespołu projektu (opiekunowie / opiekunki grup, koordynator projektu, specjalista/tka ds. ewaluacji), przynajmniej 2 razy w miesiącu;
 7. ścisła i stała współpraca w ramach pary opiekunów / opiekunek.

 

CO OFERUJEMY:

 1. Wyjazd szkoleniowo – warsztatowy do Oslo przed podjęciem zatrudnienia, w dniach 23 – 27 stycznia 2022, do młodzieżowego centrum integracyjnego Alnaskolen, pracującego ze zróżnicowaną młodzieżą. W ramach wyjazdu pokrywamy koszty przejazdów, wyżywienia i noclegu.
  UWAGA: Deklarację udziału w wyjeździe traktujemy jako ważne kryterium oceny zgłoszenia. 
 2. Wsparcie merytoryczne w postaci regularnych spotkań superwizyjnych zespołu edukacyjnego.
 3. Pracę w nowoczesnej, refleksyjnej organizacji, która działa w oparciu o poszanowanie praw człowieka i równości ludzi, podejmuje starania, by dbać o komfort pracy i współpracy, przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i aktywistycznemu. Dbamy o nasz zespół i staramy się proponować atrakcyjne formy rozwoju. Rozumiemy potrzebę odpoczynku i regeneracji. Nie oczekujemy pracy ponad wymiar przewidziany w umowie. 

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 1. Będziemy współpracować głównie na terenie Białegostoku, w okresie od 1 lutego 2022 do 31 stycznia 2023 (12 miesięcy).
 2. Wymiar zatrudnienia: ½ etatu (w przypadku zatrudnienia na umowę zlecenia jest to informacja orientacyjna o potrzebnym zaangażowaniu).
 3. Umowa zlecenie lub umowa o pracę na czas określony – w zależności od preferencji osoby zatrudnionej.
 4. Oferujemy minimalne wynagrodzenie netto (na rękę) w wysokości 2 000,00 zł. Jedną z ważnych zasad stosowanych w naszej organizacji jest równość płac rozumiana jako równość wynagrodzeń dla osób wykonujących te same zadania, posiadających porównywalne doświadczenie i kompetencje. Chcemy, by obie osoby zatrudnione na tym stanowisku otrzymywały takie samo wynagrodzenie netto niezależnie od potrzebnych do opłacenia podatków lub składek. W związku z tym, realne wynagrodzenie może być wyższe, w zależności od tego, czy jedna lub obie zatrudnione osoby mają już zatrudnienie w innych organizacjach  / zakładach pracy, oraz w zależności od preferowanej formy zatrudnienia. Na pewno jednak wysokość wynagrodzenia netto (na rękę) będzie wynosiła przynajmniej 2 000,00 zł.  

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

 1. Wyślij swoje zgłoszenie do 31 grudnia 2021 na adres e-mail: kontakt@9dwunastych.org, w temacie wiadomości wpisz: AMS – opiekun / opiekunka.
 2. W treści wiadomości poinformuj nas o możliwości wzięcia udziału w wyjeździe do Oslo w podanym terminie.
 3. W zgłoszeniu wyślij nam dwa pliki, najlepiej w formacie PDF:
  • swoje CV, 
  • odpowiedzi na opisane poniżej pytania i zadania.
 4. Upewnij się, że twoje CV zawiera następujący zapis:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Po zapoznaniu się ze zgłoszeniami zaprosimy wybrane osoby do rozmów zapoznawczych na platformie ZOOM, na początku stycznia 2022. Następnie poinformujemy wybrane osoby o zatrudnieniu. 

 

PYTANIA:

 1. Jakie Twoje cechy, umiejętności i doświadczenia mogłyby być inspirujące dla członków i członkiń grup młodzieżowych, z którymi będziesz pracować? Weź pod uwagę, że grupy będą zróżnicowane pod względem takich cech jak: płeć, wiek (w maksymalnych granicach 16 – 24 lata), status społeczny, realizowane wykształcenie, być może także narodowość, wyznanie, kolor skóry, orientacja seksualna, stopień sprawności, itp., w związku z tym  dla różnych osób w grupie jedne twoje zasoby mogą być bardziej atrakcyjne, a dla innych – inne. 
 2. Gdzie są potencjalni członkowie i członkinie grup młodzieżowych AMS? W jakich szkołach czy innych instytucjach można ich znaleźć? Z którymi z tych instytucji masz już doświadczenie współpracy? Do których z tych szkół i instytucji możesz dotrzeć osobiście?

 

ZADANIE:

 1. W miarę upływu czasu obserwujesz, że coraz mniej osób z grup pojawia się na zajęciach. To niepożądana sytuacja. Jakie mogą być jej przyczyny? Jak można na to zareagować? Co możesz zrobić?

 

W Różnorodności siła! 2020: Nabór uzupełniający – Wyniki
Ogarniaj prawa człowieka – online i offline
Accessibility
Skip to content