Ogarniaj prawa człowieka – online i offline

Kategoria: Ogólnie

Szukamy osoby na stanowisko współkoordynatorki organizacyjnej do projektu “Nowe drogi dla praw człowieka – online i offline”

Wierzymy, że prawa człowieka i edukacja antydyskryminacyjna są fundamentami budowania przyjaznej przyszłości dla wszystkich. Nasz projekt kierujemy głównie do osób z grup większościowych, mających wpływ na światopogląd młodzieży i osób dorosłych, a więc: aktywistów i aktywistek, osób zatrudnionych w edukacji i kulturze oraz instytucjach publicznych, urzędach, osób publikujących w mediach społecznościowych oraz na Wikipedii. Naszym celem jest przekazanie im umiejętności atrakcyjnego prezentowania praw człowieka jako wartościowej podstawy budowania światopoglądu oraz wdrażanie edukacji antydyskryminacyjnej jako horyzontalnego standardu prowadzonych działań, przeciwdziałającego różnorodnym stereotypom i wykluczeniom.

W ramach projektu:

 • zorganizujemy cykl rozwojowy dla 12 organizacji społecznych, instytucji publicznych z woj. podlaskiego, połączony z ćwiczeniem zdobytych umiejętności w działaniu.
 • będziemy wzmacniać partnerstwa z organizacjami z różnych branż, lecz chcących wspólnie działać na rzecz praw człowieka. 
 • zorganizujemy warsztaty antydyskryminacyjne dla osób tworzących na YouTube, Instagramie, Tik Toku i Wikipedii,
 • umieścimy na YouTubie 5 krótkich filmów nt. praw człowieka.
 • Organizacja partnerska przeprowadzi szkolenie antydyskryminacyjne dla podlaskich edukatorek i edukatorów oraz stworzy i wdroży antydyskryminacyjny poradnik w 10 podlaskich szkołach z udziałem rad rodziców.

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

 

JAKICH UMIEJĘTNOŚCI I CECH POSZUKUJEMY:

 1. Poszukujemy osoby, która ma doświadczenie w koordynacji projektów, organizowaniu warsztatów, ma doświadczenie w pracach biurowych, administracyjnych, ma łatwość obsługi programów biurowych takich jak pakiet Office i odpowiednik pakietu Office na dysku Google.
 2. Przykładowe doświadczenia, które mogą być cenne to:
  • umawianie spotkań,
  • organizowanie cateringu wegańskiego,
  • rezerwowanie noclegów.
 3. Wymagamy obsługi Facebooka, w tym płatnych postów i reklam, w tym YouTuba, Instagrama, Tik Toka.
 4. W proponowanej pracy bardzo ważne będą takie kompetencje jak:
  • umiejętności interpersonalne: pracy w grupie, pracy z grupą, organizacji pracy, aktywizacji, motywacji, itp.;
  • opanowanie, asertywność;
  • świadomość i unikanie kierowania się uprzedzeniami związanymi z płcią, tożsamością płciową, narodowością, etnicznością, wyznaniem, orientacją seksualną, stopniem sprawności, wiekiem, statusem materialnym i innymi przesłankami.
  • otwartość na podróże, w tym do Białegostoku.
 5. Twoja praca będzie polegała mi. in. na bezpośrednich stacjonarnych spotkaniach z ludźmi, jej ważnym elementem będą wyjazdy, co może wiązać się z potrzebą posiadania dokumentu potwierdzającego szczepienie na kowid lub brak zakażenia kowidem. W związku z Twoim zatrudnieniem nie przewidujemy zwrotu kosztów ewentualnego testowania.

NA CZYM POLEGA PRACA:

 1. ścisła i stała współpraca z współkoordynatorką merytoryczną w realizacji projektu,
 2. koordynowanie zadań administracyjnych związanych z projektem:
  • przygotowywanie i archiwizowanie list obecności, 
  • zbieranie danych osobowych, 
  • tworzenie i podpisywanie umów wg gotowego wzoru obowiązującego w stowarzyszeniu, opisywanie FV wg gotowego wzoru obowiązującego w stowarzyszeniu,
 3. organizowanie noclegu, wegańskiego cateringu, sal warsztatowych,
 4. prowadzenie przy konsultacji z współkoordynatorką merytoryczną rekrutacji bezpośrednich uczestników i uczestniczek projektu, w tym organizacji i grup nieformalnych z woj. podlaskiego,
 5. prowadzenie przy konsultacji z współkoordynatorką merytoryczną ustaleń organizacyjnych z uczestnikami i uczestniczkami projektu, w tym organizacjami i grupami nieformalnymi z woj. podlaskiego, 
 6. współtworzenie komunikacji o działaniach w mediach społecznościowych;
 7. regularny udział w spotkaniach zespołu projektu, przynajmniej 2 razy w miesiącu.

CO OFERUJEMY:

 1. służbowy komputer,
 2. poznanie innych równościowych i antydyskryminacyjnych organizacji,
 3. zdobycie doświadczenia w prowadzeniu i organizowaniu warsztatów antydyskryminacyjnych, równościowych,
 4. pracę w nowoczesnej, refleksyjnej organizacji, która działa w oparciu o poszanowanie praw człowieka i równości ludzi, podejmuje starania, by dbać o komfort pracy i współpracy, przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i aktywistycznemu. Dbamy o nasz zespół i staramy się proponować atrakcyjne formy rozwoju. Rozumiemy potrzebę odpoczynku i regeneracji. Nie oczekujemy pracy ponad wymiar przewidziany w umowie. 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 1. Będziemy współpracować głównie we Wrocławiu, z okazjonalnymi wyjazdami do Białegostoku (zwrot kosztów podróży), przynajmniej raz na kwartał, w okresie od 15.11.2022 do 29.02 2024 ( miesięcy). Jest możliwość rozpoczęcia pracy wcześniej  w przypadku wcześniej zakończonej rekrutacji.
 2. Wymiar zatrudnienia: w okresie listopad 2022 do maj 2023 2/5 etatu a od czerwiec 2023 do luty 2024 w pół etatu (w przypadku zatrudnienia na umowę zlecenia jest to informacja orientacyjna o potrzebnym zaangażowaniu).
 3. Pierwszy miesiąc to okres próbny – umowa zlecenie. Pozostały czas zatrudnienia to umowa zlecenie lub umowa o pracę na czas określony – w zależności od preferencji osoby zatrudnionej.
 4. Oferujemy wynagrodzenie netto (na rękę) w wysokości przynajmniej 1700,00 zł  przy wymiarze zatrudnienia 2/ 5 i przynajmniej 2100,00 zł przy wymiarze zatrudnienia pół etatu. 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

 1. Wyślij swoje zgłoszenie do 9 listopada 2022 na adres e-mail: kontakt@9dwunastych.org, w temacie wiadomości wpisz: AND – współkoordynatorka projektu.
 2. W zgłoszeniu wyślij nam dwa pliki, najlepiej w formacie PDF:
  • swoje CV, 
  • odpowiedzi na opisane poniżej zadania.
 3. Upewnij się, że twoje CV zawiera następujący zapis:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Po zapoznaniu się ze zgłoszeniami zaprosimy wybrane osoby do rozmów zapoznawczych na platformie ZOOM, na początku listopada 2022. Następnie poinformujemy wybrane osoby o zatrudnieniu.

ZADANIE:

 1. Dwa dni przed terminem ważnego warsztatu połowa osób uczestniczących rezygnuje z uczestnictwa. To niepożądana sytuacja. Liczba osób uczestniczących w tym warsztacie, to istotny wskaźnik w projekcie. Jak można na to zareagować? Co możesz zrobić?
 2. Zespół stowarzyszenia 9dwunastych ma się spotkać z zespołami organizacji w Białymstoku i Lublinie. Jakie miejsca polecasz do zarezerwowania noclegu i zamówienia cateringu?
Praca i przygoda w 9dwunastych
Accessibility
Skip to content