Chcemy komunikować nasze inicjatywy i działania na zewnątrz, dzielić się wiedzą i doświadczeniem, a także zapraszać inne osoby, by z nami tworzyły-li przyjaźniejszy świat. W związku z tym 19 stycznia 2023 w Centrum Aktywności Społecznej* w Białymstoku spotkałyśmy-liśmy się na kawiarence obywatelskiej. Spotkanie stworzyło możliwość, by spotkać się z osobami z organizacji, grup zaprzyjaźnionych z 9dwunastych od lat, jak i poznać nowe inicjatywy. Jest nas więcej – osób, które chcą działać na rzecz praw człowieka i wykorzystywać do tego swoje pomysły, zasoby, potencjał. Tym, co daje nam siłę i energię, są ludzie wokół nas, którym wartości demokratyczne, prawa człowieka czy na rzecz ochrony klimatu są bliskie.

Kawiarenka była otwarciem programu  „Energia różnorodności 2023”, który ma na celu budowanie dobrych relacji wokół praw człowieka i równego traktowania w podlaskich organizacjach (w tym grupach nieformalnych i instytucjach). W tym roku wsparcie otrzyma 12 grup, organizacji społecznych i instytucji z województwa podlaskiego.

Program „Energia różnorodności 2023” odbywa się w ramach projektu pt. „Nowe drogi dla praw człowieka – online i offline”, który realizuje 9dwunastych we współpracy ze stowarzyszeniem Egala. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Pomieszczenia Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku zostały udostępnione na wydarzenie nieodpłatnie przez Miasto Białystok.

Influencerki i influencerzy na warsztatach w Białymstoku
Accessibility
Skip to content