Media społecznościowe to miejsce, gdzie toczy się znacząca część naszego życia: tworzą się relacje, odbywają dyskusje, wybuchają kluczowe spory. Życie w social mediach już w zasadzie całkiem zespoliło się z życiem „w realu”. Dlatego na etapie tworzenia planu, do jakich grup dotrzeć z treściami antydyskryminacyjnymi, postanowiłyśmy-liśmy zaprosić influencerki i influencerów. Nasze działania równościowe staramy się kierować do grup wpływowych, większościowych, opiniotwórczych. 

Udało się nam zorganizować spotkanie dla 9 osób aktywnie tworzących w mediach społecznościowych. Dziękujemy za przybycie: Everyday Hero, Stanikomania, crush-on-trash, kultura seksualna, Baniak Baniaka, Justyna Ne-Mi, Człowiek Śmieć, Jola Szymańska,  bezinteresowny_onair. Warsztat odbył się 20-21 stycznia 2023.

Było nam bardzo miło, że osoby uczestniczące zdecydowały się przyjechać do odległego również dla większości z nich Białegostoku. Przyświecały im różne motywacje, oto jedna z nich: „Bardzo cenię okazję do spotkania z ⟫koleżeństwem po fachu⟪ i wymiany doświadczeń, brakuje mi tego na co dzień. Miałam zwłaszcza nadzieję posłuchać osób o krótszym stażu i to oczekiwanie zostało w 100% spełnione”**. Cieszymy się, że udało nam się odpowiedzieć na tę podkreśloną przez kilka osób uczestniczących potrzebę stworzenia przyjaznej przestrzeni do spotkania, wzajemnego poznania. To było cenne, bo jak się okazuje, wiele osób ze świata mediów społecznościowych nie zna osobiście innych osób ze swojej branży. 

Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć podczas warsztatu to, co było od początku głównym celem, czyli skonfrontowanie osób uczestniczących z własnymi stereotypami, uprzedzeniami i twórcza refleksja, jak świadomie z tym pracować. Jeden z uczestników napisał po warsztacie, że najważniejsze, co wynosi z tego spotkania, to: „Zaskakujące odczucia, które w sobie odkrywałem i odkrywam, obserwacja reakcji innych uczestników reprezentujących inne mniejszości/grupy społeczne w określonych sytuacjach”. To zaskoczenie odczuciami, odkrycie jakiejś mocno uwewnętrznionej części swoich przekonań  jest ważnym narzędziem dla nas, osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną. Nie bez znaczenia są też doświadczenia i nastawienie samych osób, co podsumowała trafnie jedna z uczestniczek: „Uważność prowadzących przekładała się na wzajemną uważność uczestniczących. Dzięki temu było łatwiej skonfrontować się ze swoimi emocjami i postawami i o nich opowiedzieć”.

Grupa, z którą mogłyśmy-liśmy pracować, była naprawdę wymarzoną do tego typu działań – dlatego też mamy z warsztatu mnóstwo satysfakcji i same-sami również wiele się dowiedziałyśmy-liśmy!

Program „Energia różnorodności 2023” odbywa się w ramach projektu pt. „Nowe drogi dla praw człowieka – online i offline”, który realizuje 9dwunastych we współpracy ze stowarzyszeniem Egala. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Pomieszczenia Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku zostały udostępnione na wydarzenie nieodpłatnie przez Miasto Białystok.

 

 

Zróbmy coś dla praw człowieka. Tu i teraz! – kawiarenka obywatelska
Kolejny udział w warsztacie 25–26 marca 2023
Accessibility
Skip to content