1. Start
  2. Ogólnie
  3. Rusza podlaski regranting – W Różnorodności siła! 2018

Rusza podlaski regranting – W Różnorodności siła! 2018

Kategoria: Ogólnie

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie mini-projektów realizowanych na trenie województwa podlaskiego, które będą przyczyniały się do rozwoju dialogu międzykulturowego, kształtowania otwartych postaw wobec różnorodności społecznej, rozwoju świadomości obywatelskiej i społecznej na temat demokracji a także promowania wiedzy na temat praw człowieka i ich praktycznego zastosowania. Środki przekazywane w ramach konkursu pochodzą z budżetu Województwa Podlaskiego. Miniprojekty mogą być realizowane również przez organizacje pozarządowe samodzielnie lub z udziałem grup nieformalnych.

RÓŻNORODNOSĆ – BOGACTWO I WYZWANIE

Konkurs grantowy jest organizowany w ramach Programu wzmacniania działań obywatelskich „W Różnorodności siła! 2018”, którego celem jest zwiększenie aktywności mieszkanek i mieszkańców na rzecz praw człowieka i demokracji oraz dialogu międzykulturowego w województwie podlaskim, wzmocnienia organizacji formalnych i nieformalnych jako instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienie perspektywy równościowej w działalności podlaskich organizacji i grup.

JAK APLIKOWAĆ O DOTACJE

Nabór wniosków o dofinansowanie rusza 8 maja 2018. Maksymalna wysokość dotacji na miniprojekt wynosi 2 800 zł. Aby otrzymać te środki należy najpóźniej do 28 maja 2018 przesłać wypełniony wniosek wraz załącznikami na adres e-mail: roznorodnosc@9dwunastych.org. Szczegółowy w zakładce Regranting.

Wsparcie antydyskryminacyjne dla szkół w roku 2017
W Różnorodności siła! 2018: Wyniki! (Aktualizacja)
Accessibility
Skip to content