Wsparcie antydyskryminacyjne dla szkół w roku 2017

Kategoria: Ogólnie

W ramach Programu Edukacji Antydyskryminacyjnej „Różnorodność – podaj dalej!” począwszy od roku 2012 stowarzyszenie 9dwunastych (wcześniej 9/12) każdego roku zapraszało szkoły do zgłaszania klas na warsztaty antydyskryminacyjne. Dzięki owocnej współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi w województwie podlaskim, wsparciu finansowemu Szwajcarii, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (który przyznał dotację również na prowadzenie działań w roku 2017) oraz Ambasady USA w Warszawie, a także organizacyjnemu wsparciu Uniwersytetu w Białymstoku mieli/łyśmy możliwość zapewnić każdego roku realizację od 25 do 100 warsztatów antydyskryminacyjnych.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w warsztatach antydyskryminacyjnych również w roku 2017 informujemy, że w ramach Programu Edukacji Antydyskryminacyjnej „Różnorodność – podaj dalej!” 2017 nie będą prowadzone bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne dla grup szkolnych na dotychczasowych zasadach. Nie oznacza to jednak, że rezygnujemy zupełnie z prowadzenia warsztatów antydyskryminacyjnych. Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu mejlowego z nami pod adresem: roznorodnosc@9dwunastych.org w celu indywidualnego określenia rodzaju wsparcia, jakie 9dwunastych może zaoferować szkołom. Inaczej jednak niż dotychczas może to oznaczać konieczność ponoszenia przez szkoły kosztów organizacji warsztatów oraz ewentualnie innych potrzebnych form wsparcia, które dotychczas pokrywane były przez nasze stowarzyszenie w ramach prowadzonych projektów lub środków własnych.

Główną przyczyną podjęcia decyzji o zawieszeniu regularnego prowadzenia warsztatów antydyskryminacyjnych dla grup szkolnych jest aktualna niestabilność systemu oświaty w Polsce związana z przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformą, polegającą m. in. likwidacji gimnazjów oraz dołożeniu dodatkowych klas do szkół podstawowych, co z kolei pociąga za sobą również zmiany w sieci szkół w Białymstoku i województwie podlaskim. Jesienią i zimą roku 2016, gdy planowane były działania w ramach programu Różnorodność – podaj dalej! w roku 2017 założenia reformy były na tyle niejasne, że uniemożliwiło nam to precycyjne zdefiniowanie grupy docelowej, a także identyfikację konkretnych szkół, do których w 2017 roku mogłaby być skierowana kampania informacyjna dotyczącej warsztatów.

Nie bez znaczenia jest również nieprzychylna dla edukacji antydyskryminacyjnej postawa Urzędu Miejskiego w Białymstoku, którego Departament Edukacji jest organem prowadzącym dla szkół publicznych w Białymstoku. Jest to stan utrzymujący się od kilku lat, jednak obecnie szczególnie dotkliwy, w połączeniu z niejasną sytuacją związaną z planowaną przez MEN reformą oraz negatywnym nastawieniem Rządu RP do przeciwdziałania dyskryminacji w ogóle.

W ramach Programu Edukacji Antydyskryminacyjnej „Różnorodność – podaj dalej!” 2017 planujemy skupić się na bezpośrednim wspieraniu osób pracujących w instytucjach edukacyjnych i kulturalnych, a także bezpośredniej edukacji antydyskryminacyjnej skierowanej do młodzieży. Przerwę w regularnym prowadzeniu warsztatów antydyskryminacyjnych planujemy wykorzystać na ewaluację i aktualizację ich programu, aby w przyszłości były one jeszcze lepiej dostosowane do potrzeb osób uczestniczących oraz szkół zgłaszających klasy.

Zespół ds. Edukacji Antydyskryminacyjnej
Zarząd 9dwunastych

Wen Do we Wrocławiu
Rusza podlaski regranting – W Różnorodności siła! 2018
Accessibility
Skip to content