Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej – wspominając, rozwijając, testując

Kategoria: Ogólnie

PROJEKT EUROPEJSKI CELEM WYMIANY DOBREJ PRAKTYKI

„Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej” to nowy, międzynarodowy projekt stowarzyszenia 9dwunastych, realizowany w odpowiedzi na współczesne procesy migracyjne.

We współpracy z organizacjami partnerskimi z: Polski, Niemiec, Rumunii i Austrii analizujemy aspekty warunkujące wzmocnienie postaw na rzecz akceptacji, przezwyciężania uprzedzeń, wzajemnego porozumienia i budowania odpowiednich form współpracy w tym zakresie.

W tym celu w każdym kraju partnerskim działają grupy robocze, których członkowie i członkinie reprezentują doświadczenia w obszarze tematyki wielokulturowości, pracującymi zawodowo lub w ramach wolontariatu jako multiplikatorzy i multiplikatorki.

Bieżące informacje o wydarzeniach w projekcie z wszystkich krajów partnerskich, cyklicznych warsztatów i prac grup roboczych możecie śledzić na blogu:
http://kulturelle-vielfalt.eu/pl/aktualnosci/

W Różnorodności siła! 2018: Wyniki! (Aktualizacja)
W Różnorodności siła! Drugi nabór wniosków o dofinansowanie mini-projektów
Accessibility
Skip to content