W Różnorodności siła! Drugi nabór wniosków o dofinansowanie mini-projektów

Kategoria: Ogólnie

Zarząd 9dwunastych serdecznie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie miniprojektów realizowanych na trenie województwa podlaskiego, które będą przyczyniały się do rozwoju dialogu międzykulturowego, kształtowania otwartych postaw wobec różnorodności społecznej, rozwoju świadomości obywatelskiej i społecznej na temat demokracji a także promowania wiedzy na temat praw człowieka i ich praktycznego zastosowania. Środki przekazywane w ramach konkursu pochodzą z budżetu Województwa Podlaskiego. Miniprojekty mogą być realizowane przez organizacje pozarządowe samodzielnie lub z udziałem grup nieformalnych.

RÓŻNORODNOSĆ – BOGACTWO I WYZWANIE

Konkurs grantowy jest organizowany w ramach Programu wzmacniania działań obywatelskich „W Różnorodności siła! 2018”, którego celem jest zwiększenie aktywności mieszkanek i mieszkańców na rzecz praw człowieka i demokracji oraz dialogu międzykulturowego w województwie podlaskim, wzmocnienia organizacji formalnych i nieformalnych jako instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienie perspektywy równościowej w działalności podlaskich organizacji i grup.

JAK APLIKOWAĆ O DOTACJE

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie rusza 6 sierpnia 2018. Maksymalna wysokość dotacji na miniprojekt wynosi 2 800 zł. Aby otrzymać te środki należy najpóźniej do 20 sierpnia 2018 przesłać wypełniony wniosek wraz załącznikami na adres e-mail: roznorodnosc@9dwunastych.org.

Szczegóły w zakładce: Składanie wniosków.

Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej – wspominając, rozwijając, testując
W Różnorodności siła! 2018: Wyniki drugiego naboru
Accessibility
Skip to content