W Różnorodności siła! 2018: Wyniki drugiego naboru

Kategoria: Ogólnie

Dnia 30 sierpnia 2018 r. Zarząd 9dwunastych podjął uchwałę dotyczącą przyznania dotacji na miniprojekty w ramach drugiego naboru wniosków w Programie wzmacniania działań obywatelskich „W Różnorodności siła!” 2018. Zgodnie z Regulaminem prac komisji konkursowej dofinansowanie mogły otrzymać projekty, które pozytywnie przeszły proces oceny formalnej oraz ewentualnych uzupełnień, a w wyniku oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 2 pozytywne rekomendacje ekspertek (z 3 możliwych do uzyskania) oraz przynajmniej połowę możliwych do zdobycia punktów (czyli przynajmniej 33 punkty z 66 możliwych do zdobycia).

Operator, realizując cele Programu określone w Regulaminie regrantingu, był zobowiązany przeznaczyć przynajmniej 60% środków (w obu naborach łącznie) na dofinansowanie miniprojektów realizowanych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Środki na dofinansowanie miniprojektów były przyznawane zgodnie z kolejnością na liście rankingowej z uwzględnieniem miejsca realizacji miniprojektu.

W drugim naborze wniosków w ramach programu „W Różnorodności siła!” 2018 wpłynęły 22 wnioski o dofinansowanie, 21 z nich pozytywnie przeszło proces oceny formalnej oraz uzupełnień formalnych, 7 z nich otrzymało dofinansowanie.

Zestawienie wniosków dofinansowanych i niedofinansowanych sporządzone na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej przedstawiamy poniżej:

Środki na dofinansowanie miniprojektów w ramach Programu wzmacniania działań obywatelskich „W Różnorodności siła!” 2018 pochodzą z budżetu Województwa Podlaskiego.

W Różnorodności siła! Drugi nabór wniosków o dofinansowanie mini-projektów
100lat 100lat! 100 tysięcy! Społecznościowe urodziny 9dwunastych
Accessibility
Skip to content