kontakt

535 912 004 | kontakt@9dwunastych.org


Anna Kozicka, prezeska: 535 912 008 | anna.kozicka@9dwunastych.org

treningi Wen Do

Grzegorz Stefaniak, wiceprezes: 535 912 004 | grzegorz.stefaniak@9dwunastych.org

Program Edukacji Antydyskryminacyjnej "Różnorodność - podaj dalej"

Akademia Mistrzostwa Społecznego

Kontakt w sprawach ogólnych

Piotr Klim, skarbnik: piotr.klim@9dwunastych.org

Kontakt w sprawach finansowych


ADRES REJESTRACYJNY:

(zgodnie z KRS)

9dwunastych

ul. Towarowa 6/59

15-007 Białystok