realizacja miniprojektów i sprawozdanie z realizacji

Zgodnie z Umową regrantingową organizacje realizujące miniprojekty w ramach programu „W Różnorodności siła!” 2018 są zobowiązane do umieszczania właściwych oznaczeń na materiałach promocyjnych, edukacyjnych i innych materiałów powstających w związku z realizowanym miniprojektem. Poniżej znajdują się pliki graficzne pozwalające na oznaczenie materiałów w odpowiedni sposób.

W przypadku materiałów promocyjnych przed ich wprowadzeniem do użytkowania konieczna jest akceptacja ze strony Operatora, w przypadku innych materiałów – w tym szkoleniowych – zachęcamy do ich konsultowania.

PLIKI DO POBRANIA:

Grafika wektorowa, format PDF:

Grafika w formacie JPG:

grafiki jpg zip   –  zestaw grafik w jpg do pobrania

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MINIPROJEKTU

 1. Sprawozdanie końcowe z realizacji miniprojektu należy sporządzić według wzoru przekazanego przez Operatora i dostarczyć do Operatora w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji miniprojektu w formie skanu lub fotografii oryginału podpisanego zgodnie z reprezentacją w KRS na adres e-mail: roznorodnosc@9dwunastych.org
 2. Papierowy oryginał sprawozdania należy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty złożenia wersji elektronicznej przesłać na adres:
  Piotr Klim – 9dwunastych,
  ul. Parkowa 18/25,
  15-224 Białystok.
 3. Do sprawozdania należy obowiązkowo dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie rachunków, faktur lub innych dokumentów finansowych wskazujących na pokrycie kosztów z dotacji oraz wniesienie finansowego i niefinansowego wkładu własnego, w tym umów potwierdzających udział wolontariatu.

FORMULARZ SPRAWOZDANIA DO POBRANIA:

 • WORD
 • OPEN
 • PDF (ilustracyjnie, bez możliwości edycji)