REALIZACJA MINIPROJEKTÓW
I SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

Zgodnie z Umową dotacji organizacje realizujące miniprojekty w ramach programu „W Różnorodności siła!” 2020 są zobowiązane do umieszczania właściwych oznaczeń na materiałach promocyjnych, edukacyjnych i innych materiałów powstających w związku z realizowanym miniprojektem. Poniżej znajdują się pliki graficzne pozwalające na oznaczenie materiałów w odpowiedni sposób.

W przypadku materiałów promocyjnych przed ich wprowadzeniem do użytkowania konieczna jest akceptacja ze strony Operatorki, w przypadku innych materiałów – w tym szkoleniowych – zachęcamy do ich konsultowania. Tekst informacji o finansowaniu znajduje się w Umowie dotacji.

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MINIPROJEKTU

  1. Sprawozdanie końcowe z realizacji miniprojektu należy sporządzić według wzoru przekazanego przez Operatorkę i dostarczyć do Operatorki w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji miniprojektu w formie elektronicznej na adres e-mail: roznorodnosc@9dwunastych.org
  2. Papierowy oryginał sprawozdania należy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty złożenia wersji elektronicznej przesłać na adres zawarty w Umowie dotacji.

FORMULARZ SPRAWOZDANIA DO POBRANIA:

  • WORD
  • OPEN
  • PDF (ilustracyjnie, bez możliwości edycji)