1. Start
  2. Konkurs dotacyjny

Konkurs dotacyjny

[:pl]

KONKURS DOTACYJNY

„W RÓŻNORODNOŚCI SIŁA!” 2020

Operatorką programu jest stowarzyszenie 9dwunastych. Program jest realizowany we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie, przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego, dzięki finansowaniu społecznościowemu oraz z udziałem wolontariatu.

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie?

Na jakie działania przysługuje dotacja?

Dotacja w wysokości maksymalnie 3 000 zł może być wykorzystana na działania realizowane na terenie województwa podlaskiego, w okresie od 15 września do 15 listopada 2020,  przyczyniające się do:

Miniprojekty mogą przybierać różnorodne formy, na przykład:

Zgłaszane miniprojekty mogą mieć charakter merytoryczny lub rozwojowy, w szczególności w zakresie przygotowania organizacji do prowadzenia działań na rzecz praw człowieka z pomocą internetu i nowych technologii.

Planowane działania powinny być wolne od przemocy i stereotypowego przekazu na temat płci, wieku, narodowości, koloru skóry, orientacji seksualnej, stopnia sprawności i innych elementów tożsamości oraz realizowane z poszanowaniem zasad:

Warsztaty przygotowawcze i warsztaty podsumowujące

„W Różnorodności siła!” 2020 to nie tylko program dotacyjny, ale także edukacyjny i nastawiony na budowanie społeczności, w związku z tym integralną częścią przyznawanego w ramach Programu wsparcia są warsztaty. W przypadku przyznania dotacji, 1 lub 2 osoby reprezentujące organizację lub grupę mają obowiązek wziąć udział w bezpłatnych warsztatach przygotowawczych, oraz w bezpłatnych warsztatach podsumowujących, które odbędą się w Białymstoku w dniach 21 i 22 listopada 2020. Organizacje i grupy spoza Białegostoku mogą wnioskować o pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach (przejazdy i nocleg). W przypadku potrzeby dofinansowania kosztów uczestnictwa dużej liczbie osób zwrot kosztów uczestnictwa może być częściowy. Prosimy o racjonalne i oszczędne szacowanie tych kosztów.

UWAGA: Ze względu na sytuację epidemiczną warsztaty przygotowawcze lub / i podsumowujące mogą zostać zrealizowane w formie zdalnej za pośrednictwem internetu i programu do komunikacji zdalnej. Decyzja o formie przeprowadzenia warsztatów zostanie podjęta po analizie aktualnej sytuacji epidemicznej i z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osób uczestniczących.

Jak złożyć wniosek?

Przed przygotowaniem i złożeniem wniosku prosimy zapoznać się z Regulaminem. Elektroniczne Wnioski o dotację na podstawie formularza Google wraz z załączonym budżetem przyjmujemy w trybie ciągłym, od dnia 12 września 2020 najpóźniej do 30 września 2020 r. do godziny 23:59. Wnioski będą oceniane na bieżąco, i jeśli będą spełniały kryteria określone w Regulaminie, również na bieżąco przyznawane będą dotację, zmniejszając tym samym pulę dostępnych środków. Wniosek można złożyć wyłącznie z adresu e-mail zarejestrowanego w serwisie Gmail. Dalsza komunikacja w sprawie przyznania dofinansowania i realizacji miniprojektu może odbywać się z dowolnego innego adresu e-mail.  W dokumentach do pobrania znajduje się pomocniczy plik z formularzem Wniosku o dotację w formacie PDF.

LINK DO FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO:

WYPEŁNIJ WNIOSEK O DOTACJĘ

 

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN OGÓLNY (ZAKTUALIZOWANY 21-10-2020)

FORMULARZ BUDŻETU – OBOWIĄZKOWY ZAŁĄCZNIK

FORMULARZ WNIOSKU O DOTACJĘ – POMOCNICZY

REGULAMIN KOMISJI OCENIAJĄCEJ

ARKUSZ OCENY MERYTORYCZNEJ

 

[one_second][contact_box title=”Konsultacje” address=”” telephone=”(+48) 535 912 004″ telephone_2=”” fax=”” email=”roznorodnosc@9dwunastych.org” www=”” image=”” animate=””][/one_second][one_second][icon_box title=”Śledź nas na Facebooku” icon=”icon-facebook-squared” image=”” icon_position=”” border=”0″ link=”https://www.facebook.com/9dwunastych/” target=”_blank” class=”” animate=””][/icon_box]

 

[:]

Accessibility
Skip to content