[:pl]Edukacja antydyskryminacyjna po naszemu[:]

[:pl]Edukacja antydyskryminacyjna
Metody z Polski, Niemiec i Rumunii

E-book jest publikacją dla wszystkich osób zainteresowanych upowszechnianiem wiedzy nt. edukacji antydyskryminacyjnej, którą rozumiemy jako świadome dzia- łanie podnoszące wiedzę, umiejętności i wpływające na postawy, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz wspieranie równości i różnorodności.1 Nasz e-book adresowany jest szczególnie do osób pracujących edukacyjnie, psychologicznie, socjalnie z różnorodnymi grupa- mi społecznymi, zwłaszcza posiadającymi większościowe tożsamości. Oczywiście dedykowanymi odbiorczyniami są edukatorki, pracownicy socjalni z Niemiec, Rumunii i Polski, bo te trzy konteksty kulturowe zostały szczegółowo omówione na wspólnych warsztatach.

Zgromadzone w nim scenariusze służą zapoznaniu się z metodami, którymi na co dzień pracują trzy organizacje zaangażowane w nasz projekt. Dotyczą one tematyki równości płci i tożsamości (9dwunastych z Polski), krytycznej analizy dyskryminacji (Centrum Edukacyjne im. Anny Frank z Niemiec), czy pracy socjalnej z osobami niepiśmiennymi (Generalna Dyrekcja Pomocy Społecznej i Ochrony Dzieci Bihor z Rumunii).[:]

Accessibility
Skip to content